Αγίας Σοφίας 38 546 22 Θεσσαλονίκη - Tηλ. 2310 220 700, 277 911 - fax. 2310 277 768 |faath@otenet.gr

Συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων της Φ.Α.Α.Θ. (1871-2021)

Κατά τη μακρά χρονική περίοδο των 137 ετών, τα οποία έχουν μεσολαβήσει από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, τα Διοικητικά Συμβούλια της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» πλαισιώθηκαν, κατά κύριο λόγο, από διακεκριμένα μέλη της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης. Οι ευγενείς αυτοί Μακεδόνες με υψηλή αίσθηση ευθύνης των αξιωμάτων, στα οποία τα μέλη της Αδελφότητος με την ψήφο τους είχαν αναδείξει, εργάστηκαν με συνέπεια και διάθεση προσφοράς, παράγοντας πολύπλευρο εθνικό, φιλανθρωπικό και ιατροκοινωνικό έργο, που συχνά υπερέβαινε τα στενά όρια της Θεσσαλονίκης.

Κατά την ιδρυτική Γενική Συνέλευση της 5ης Δεκεμβρίου 1871 εξελέγη Επιτροπή Σύνταξης του Καταστατικού της Αδελφότητας, αποτελούμενη από τους Αναστάσιο Κ. Βεργάδη, Θεόδωρο Γεωργιάδη, Δημήτριο Κατσάλη ή Κατζάλη, Σταύρο Μιχαηλίδη, Δημήτριο Σιμωνίδη και Νικόλαο Γ. Χρυσόπουλο. Κατά τη δεύτερη Γενική Συνέλευση της 19ης Δεκεμβρίου 1871 εξελέγη Προσωρινή Επιτροπή Διοίκησης της Αδελφότητος αποτελούμενη από τον Αθανάσιο Ι. Κατσαμένη ως Ταμία και τους Αναστάσιο Κ. Βεργάδη, Δημήτριο Κατσάλη ή Κατζάλη, Σταύρο Μιχαηλίδη, Μιχαήλ Παπαδόπουλο, Βασίλειο Παπάζογλου και Νικόλαο Γ. Χρυσόπουλο ως μέλη. Η Γενική αυτή Συνέλευση πρέπει να υπήρξε επεισοδιακή, γιατί τα μέλη της Μ. Παπαδόπουλος, Β. Παπάζογλου και Στ. Μιχαηλίδης υπέ-βαλαν την παραίτησή τους ευθύς μετά την εκλογή τους. Στη θέση τους εξελέγησαν οι Στέργιος Ιωαννίδης, Προκόπιος Παπαδόπουλος και Χατζημιχαήλ. Μετά πάροδο μόλις επτά ημερών συγκλήθηκε τρίτη Γενική Συνέλευση, στις 26 Δεκεμβρίου 1871, η οποία εξέλεξε νέα Προσωρινή Επιτροπή Διοίκησης αποτελούμενη από τον Προκόπιο Παπαδόπουλο ως Πρόεδρο, τον Αστέριο Ιωαννίδη ως Ταμία και τους Βασίλειο Δ. Ευαγγελίδη, Δήμο Ζαχαριάδη, Ευάγγελο Κωνσταντίνου, Απόστολο Μέλλιου, Θ. Παππά, Λ. Παππά, Δ. Ρήγα, Αθανάσιο Α. Συκά, Δημήτριο Σωτηρίου και Μερκούριο Χατζηαναστασίου ως μέλη.   Ο βραχύτατος βίος της προσωρινής αυτής Επιτροπής Διοίκησης ήταν διάρκειας μόλις δύο ημερών, γιατί στις 28 Δεκεμβρίου 1871 εξελέγη το πρώτο, διετούς διάρκειας θητείας, Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας, το οποίο περιλάμβανε τα αξιώματα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα, Ταμία και πέντε μελών. Κατά την περίοδο 1874-1894 το αξίωμα του Αντιπροέδρου, φαίνεται, ότι καταργήθηκε και αυξήθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. από πέντε σε έξι. Το Καταστατικό, το οποίο ψηφίστηκε το 1894 επί τουρκοκρατίας και αναγνωρίστηκε από το Ελληνικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης το 1914 προέβλεπε στα αξιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου τις θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα, Ταμία και πέντε μελών, ενώ στην αναθεώρησή του, το έτος 1972, καθιερώθηκε το αξίωμα του Εφόρου Ακινήτου Περιουσίας με παράλληλη μείωση των θέσεων των μελών του Δ.Σ. από πέντε σε τέσσερις.   Η επισήμανση και η διασταύρωση των ονομάτων των μελών της Αδελφότητος, τα οποία πλαισίωσαν, ανά θητεία, τα Διοικητικά της Συμβούλια, καθώς και η παράλληλη επισήμανση των επαγγελμάτων που ασκούσαν, υπήρξε μία σύνθετη και επίπονη διαδικασία, ιδιαίτερα για την περίοδο 1871-1940. Η διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας ήταν αποτέλεσμα ενδελεχούς μελέτης των δεκάδων Τόμων Πρακτικών των Συνεδριάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων, διασταύρωση στοιχείων σε έγγραφα του Ιστορικού Αρχείου της Αδελφότητας και αναζήτηση πληροφοριών σε πλείστες εκδόσεις, που αφορούσαν στην ιστορία της Θεσσαλονίκης. Παραταύτα υπήρξαν κενά, τα οποία ευελπιστούμε ότι, σταδιακά, θα καλυφθούν με τις υποδείξεις των αναγνωστών αυτής της έκδοσης, που διαθέτουν μνήμη και στοιχεία.   Οι συνθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Φ.Α.Α.Θ. της περιόδου 1871-2008 με τα ονοματεπώνυμα των μελών και τα αντίστοιχα επαγγέλματα – ενασχολήσεις τους, που εντοπίστηκαν, παρατίθενται στη συνέχεια. Επιπρόσθετα και με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία συντάχθηκαν έξι πίνακες (πίνακες 1, 2, 3, 4, 5 και 6), στους οποίους απεικονίζονται ανά αξίωμα (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, Ταμίας, Έφορος Ακινήτου Περιουσίας και Μέλος του Δ.Σ.) τα αντίστοιχα ονοματεπώνυμα των αξιωματούχων κατά αλφαβητική σειρά, κατά επάγγελμα – ενασχόληση, κατά αριθμό θητειών και κατά χρονικές περιόδους θητείας στο συγκεκριμένο αξίωμα. Από τους πίνακες αυτούς προκύπτει, ότι το μεγαλύτερο αριθμό θητειών στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητος (πίνακας 1) είχαν κατά σειρά ο Βιομήχανος Γεώργιος Δ. Μουστάκας (10 θητείες), ο Ιατρός Γρηγόριος Γράβαρης και ο Δικηγόρος Κωνσταντίνος Στ. Τάττης (7 θητείες). Τους ακολουθούν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης και ο Μακεδονομάχος Ιατρός Δημήτριος Γ. Μαργαρόπουλος (6 θητείες). Στη θέση του Αντιπροέδρου (πίνακας 2) τις περισσότερες θητείες είχε ο Ιατρός Αριστείδης Ν. Βολοβούτης (9 θητείες) και ακολουθούν οι Πολυχρόνης Ι. Δαβελόπουλος και Ευάγγελος Μπάμπης (5 θητείες). Στη θέση του Γενικού Γραμματέα (πίνακας 3) τις περισσότερες θητείες είχαν κατά σειρά ο Διευθυντής του Παπαφείου Ορφανοτροφείου Αθανάσιος Εμ. Μάνος (10 θητείες), ο Υπάλληλος Τράπεζας Αλέξανδρος Δ. Κώστογλου (8 θητείες) και ο Δικηγόρος Απόστολος Παπαχρήστου (6 θητείες). Στη θέση του Ταμία (πίνακας 4) τις περισσότερες θητείες είχε ο Δημοτικός Υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης Μάρκος Β. Δαλέσης (16 θητείες), ακολουθούμενος από τον Κτηματία Ζάχο Κ. Ευσταθιάδη (7 θητείες). Στη θέση του Εφόρου Ακινήτου Περιουσίας (πίνακας 5), η οποία θεσμοθετήθηκε με την αναθεώρηση του Καταστατικού της Αδελφότητος το 1972, τις περισσότερες θητείες παρουσιάζει ο Υπάλληλος της Δ.Ε.Η. Ιωάννης Α. Πατίκας (4 θητείες). Τέλος, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητος (πίνακας 6) παρουσιάζουν, κατά σειρά, το μεγαλύτερο αριθμό θητειών ο Δημοτικός Υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Α. Καλός (10 θητείες), ο Έμπορος Λάζαρος Θεοδωρίδης, καθώς και ο Δικηγόρος Κωνσταντίνος Στ. Τάττης (9 θητείες). Συνολικά, το μακρύτερο χρόνο παραμονής στα Διοικητικά Συμβούλια της Αδελφότητος παρουσιάζουν ο Κωνσταντίνος Στ. Τάττης ως Πρόεδρος και ως μέλος του Δ.Σ., ο Μάρκος Β. Δαλέσης ως Ταμίας και ο Μιχαήλ Α. Καλός ως Μέλος του Δ.Σ., Γεν. Γραμματέας, Έφορος Ακινήτου Περιουσίας και Αντιπρόεδρος. Στον πίνακα 7 απεικονίζεται η συνολική κατανομή του αριθμού των μελών της Φ.Α.Α.Θ., τα οποία διατέλεσαν μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της Αδελφότητος από τις 28 Οκτωβρίου 1871 έως τις 30 Μαρτίου 2008, κατά αξίωμα και κατά αριθμό θητειών ανά αξίωμα. Στον πίνακα 8, τέλος, καταβλήθηκε προσπάθεια απεικόνισης των επαγγελμάτων, όσων πλαισίωσαν τα Διοικητικά Συμβούλια της Αδελφότητος, κατά αξίωμα.

Βιβλιογραφία 1. Φιλόπτωχος Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης. Αρχείο περιόδου 1871-2008 (Επεξεργασία στοιχείων). 2. Φιλόπτωχος Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης. Πρακτικά Συνεδριάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ. περιόδου 1871-2008 (Επεξεργασία στοιχείων).

 

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 5 Δεκεμβρίου 1871, Αρχείο

2η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 19 Δεκεμβρίου 1871, Αρχείο

3η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26 Δεκεμβρίου 1871, Αρχείο

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑ

1ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 28.12.1871 – 14.1.1873 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 14.1.1873 – 1873* Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 1873 – 1874* Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 1874 – 1875* Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 1875 – 1878* Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 1878 – 1879* Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 1879 – 1886* Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 1886* Πρόεδρος : Νικόλαος Ι. Χατζηλαζάρου – Επιχειρηματίας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 1886 – 7.5.1890* Αρχείο

Παρατήρηση*: Δεν στάθηκε εφικτό να επισημανθούν στοιχεία για την πλήρη συγκρότηση σε σώμα των Διοικητικών Συμβουλίων κατά τις περιόδους 14 Ιανουαρίου 1873-1873, 1873-1874, 1874-1875, 1875-1878, 1878-1879, 1879-1886, 1886 και 1886 – 7η Μαΐου 1890

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 7.5.1890 – 5.7.1892 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 5.7.1892 – 26.6.1894 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 26.6.1894 – 12.5.1896 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 12.5.1896 – 17.5.1898 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 17.5.1898 – 14.5.1900 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 14.5.1900 – 19.5.1902 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 19.5.1902 – 23.5.1904 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 23.5.1904 – 4.6.1906 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 4.6.1906 – 25.5.1908 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 25.5.1908 – 16.5.1910 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 16.5.1910 – 14.5.1912 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 14.5.1912 – 18.5.1914 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 18.5.1914 – 5.6.1916 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 5.6.1916 – 3.6.1918 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 3.6.1918 – 31.5.1920 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 31.5.1920 – 29.5.1922 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 29.5.1922 – 1.6.1924 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 1.6.1924 – 13.6.1926 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 13.6.1926 – 17.6.1928 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 17.6.1928 – 22.6.1930 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 22.6.1930 – 17.6.1932 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 17.6.1932 – 25.6.1934 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 25.6.1934 – 22.6.1936 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 22.6.1936 – 22.6.1938 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 22.6.1938 – 12.6.1940 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 12.6.1940 – 3.5.1942 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 3.5.1942 – 28.5.1944 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 28.5.1944 – 26.5.1946 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 26.5.1946 – 13.6.1948 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 13.6.1948 – 13.8.1950 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 13.8.1950 – 3.8.1952 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 3.8.1952 – 25.7.1954 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 25.7.1954 – 5.8.1956 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 5.8.1956 – 2.3.1958 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 2.3.1958 – 13.3.1960 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 13.3.1960 – 4.3.1962 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 4.3.1962 – 19.4.1964 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 19.4.1964 – 15.5.1966 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 15.5.1966 – 16.6.1968 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 16.6.1968 – 17.5.1970 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 17.5.1970 – 30.4.1972 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 30.4.1972 – 31.3.1974 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 31.3.1974 – 21.3.1976 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 21.3.1976 – 19.3.1978 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 19.3.1978 – 23.3.1980 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 23.3.1980 – 28.3.1982 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 28.3.1982 – 11.3.1984 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 11.3.1984 – 23.3.1986 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 23.3.1986 – 20.3.1988 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 20.3.1988 – 18.3.1990 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 18.3.1990 – 29.3.1992 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 29.3.1992 – 20.3.1994 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 20.3.1994 – 11.2.1996 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 11.2.1996 – 29.3.1998 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 29.3.1998 – 19.3.2000 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 19.3.2000 – 3.3.2002 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 3.3.2002 – 24.2.2004 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 24.2.2004 – 12.3.2006 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 12.3.2006 – 30.3.2008 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 30.3.2008 – 14.3.2010 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 15.03.2010 – Μάρτιος 2012 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος Απρίλιος 2012 – 4.4.2015 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 5.04.2015 – 24.04.2018 Αρχείο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Περίοδος 25.04.2018 – Απρίλιος 2021 Αρχείο

 

Πίνακας 1. Διατελέσαντες Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» την περίοδο από τις 28 Δεκεμβρίου 1871 έως τις 30 Μαρτίου 2008, κατά αλφαβητική σειρά ονοματεπώνυμου, κατά επάγγελμα – ενασχόληση, κατά αριθμό θητειών και κατά χρονικές περιόδους θητείας στο Αξίωμα του Προέδρου του Δ.Σ. Αρχείο

Πίνακας 2. Διατελέσαντες Αντιπρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» την περίοδο από τις 28 Δεκεμβρίου 1871 έως τις 30 Μαρτίου 2008, κατά αλφαβητική σειρά ονοματεπωνύμου, κατά επάγγελμα – ενασχόληση, κατά αριθμό θητειών και κατά χρονικές περιόδους θητείας στο Αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Αρχείο

Πίνακας 3. Διατελέσαντες Γενικοί Γραμματείς των Διοικητικών Συμ-βουλίων της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» την περίοδο από τις 28 Δεκεμβρίου 1871 έως τις 30 Μαρτίου 2008, κατά αλφαβητική σειρά ονοματεπωνύμου, κατά επάγγελμα – ενασχόληση, κατά αριθμό θητειών και κατά χρονικές περιόδους θητείας στο Αξίωμα του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. Αρχείο

Πίνακας 4. Διατελέσαντες Ταμίες των Διοικητικών Συμβουλίων της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» την περίοδο από τις 28 Δεκεμβρίου 1871 έως τις 30 Μαρτίου 2008, κατά αλφαβητική σειρά ονοματεπώνυμου, κατά επάγγελμα – ενασχόληση, κατά αριθμό θητειών και κατά χρονικές περιόδους θητείας στο Αξίωμα του Ταμία του Δ.Σ. Αρχείο

Πίνακας 5. Διατελέσαντες Έφοροι Ακινήτου Περιουσίας των Διοικητι-κών Συμβουλίων της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» την περίοδο από τις 30 Απριλίου 1972, ημέρα καθιέρωσης της συγκεκριμένης θέσης στο Δ.Σ. με βάση την τροποποίηση του Καταστατικού το έτος 1971, μέχρι τις 30 Μαρτίου 2008, κατά αλφαβητική σειρά ονοματεπωνύμου, κατά επάγγελμα – ενασχόληση, κατά αριθμό θητειών και κατά χρονικές περιόδους θητείας στο Αξίωμα του Εφόρου Ακινήτου Περιουσίας του Δ.Σ. Αρχείο

Πίνακας 6. Διατελέσαντες Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» την περίοδο από τις 28 Δεκεμβρίου 1871 έως τις 30 Μαρτίου 2008, κατά αλφαβητική σειρά ονοματεπωνύμου, κατά επάγγελμα – ενασχόληση, κατά αριθμό θητειών και κατά χρονικές περιόδους θητείας στο Αξίωμα του Μέλους του Δ.Σ. Αρχείο

Πίνακας 7. Κατανομή του αριθμού των μελών της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης», τα οποία διετέλεσαν μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της Αδελφότητος την περίοδο από τις 28 Δεκεμβρίου 1871 έως τις 30 Μαρτίου 2008, κατά Αξίωμα και κατά αριθμό θητειών ανά Αξίωμα. Αρχείο

Πίνακας 8. Κατανομή των επαγγελμάτων των μελών της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης», τα οποία διετέλεσαν μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της Αδελφότητος την περίοδο από τις 28 Δεκεμβρίου 1871 έως τις 30 Μαρτίου 2008, κατά Αξίωμα στο Δ.Σ. Αρχείο

www.revanger.com www.erguvanhaber.com www.erzurumozelders.com www.tekirdagtabldot.com www.gebzesaadet.com www.balikesiryenihaber.com www.ucanbalonmugla.com www.aymaras.com www.buyukorduhaber.com www.ambushm.com www.trabzonpostasi.com www.yalovaradyotv.com www.internetedirne.com www.duzcepark.com www.butuncanakkale.com www.ssgolfhotel.com www.ispartaradyonet.com www.tokathaberi.com www.tokathabersitesi.com www.escortlarrize.net www.sivashbr.net www.sivashaberci.com www.manisaotolastik.com www.yeniyasamgorukle.com www.alanyamado.com www.manavgatx.com

To faath.org.gr χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies μας βοηθούν να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Με την πρόσβαση σας στο faath.org.gr αποδέχεστε την χρήση των cookies σε αυτό. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο