Αγίας Σοφίας 38 546 22 Θεσσαλονίκη - Tηλ. 2310 220 700, 277 911 - fax. 2310 277 768 |faath@otenet.gr

Κτήμα Φ.Α.Α.Θ. στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου

Ο Ι. Ναός Αγίου Παύλου στο κτήμα της Φ.Α.Α.Θ. το 1922. Ανοικοδομήθηκε σε σχέδια του Αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Παιονίδη

 

ΑΓΙΑΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Στιγμιότυπο από το Αγίασμα του Αγίου Παύλου στο κτήμα της Φ.Α.Α.Θ., το Πάσχα του 1944. Στο κέντρο διακρίνεται ομιλών ο Αθανάσιος Φραγκόπουλος και καθιστός, πλάι του, αριστερά από τη βέργα, σε προφίλ και με καπέλο ο γυμνασιάρχης Βασίλης Χατζηανδρέαδης. Αμφότεροι υπήρξαν από τους ηγέτες της χριστιανικής κίνησης τα χρόνια της κατοχής. (Πηγή: Ντίνος Χριστιανόπουλος. Θεσσαλονίκην ού μ’ εθέσπισεν. Αυτοβιογραφικά κείμενα. Θεσσαλονίκη: ΙΑΝΟΣ, 2012, σελ.92)

 

Ο Ι. Ναός Αγίου Παύλου στο κτήμα της Φ.Α.Α.Θ. το 1960

 

 

Ο Ι. Ναός Αγίου Παύλου στο κτήμα της Φ.Α.Α.Θ. το 2005

 

Το τέμπλο του Ι. Ναού Αγίου Παύλου στο κτήμα της Φ.Α.Α.Θ. το έτος 2008

 

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Η πρόσοψη του Ι.Ναού Αγίου Παύλου της Φ.Α.Α.Θ. μετά την εκ βάθρων ανακατασκευή του Ι.Ναού το 2013

 

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Η βόρεια πλευρά του Ι.Ναού Αγίου Παύλου της Φ.Α.Α.Θ. μετά την εκ βάθρων ανακατασκευή του Ι.Ναού το 2013

 

ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Ο προαύλιος χώρος του Ιερού Ναού Αγίου Παύλου της Φ.Α.Α.Θ. μετά τη διαμόρφωσή του το 2013

 

ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Ο προαύλιος χώρος του Ιερού Ναού Αγίου Παύλου της Φ.Α.Α.Θ. μετά τη διαμόρφωσή του το 2013

 

 ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Ο προαύλιος χώρος του Ιερού Ναού Αγίου Παύλου της Φ.Α.Α.Θ. μετά τη διαμόρφωσή του το 2013

 

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Το εσωτερικό του Ι.Ναού Αγίου Παύλου της Φ.Α.Α.Θ. μετά την εκ βάθρων ανακατασκευή και την αγιογράφηση του Ι.Ναού το 2013

 

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Σημείο της αγιογράφησης του εσωτερικού του Ι.Ναού Αγίου Παύλου της Φ.Α.Α.Θ., που πραγματοποιήθηκε το 2013

 

Σημείο του κτήματος της Φ.Α.Α.Θ. στο Δήμο Αγίου Παύλου, όπου κατά την παράδοση αναπαύθηκε ο Απόστολος Παύλος, το έτος 2008

 

ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Κλίμακα που οδηγεί προς το Βήμα του Αγίου Παύλου. Κατασκευάστηκε το 2013

 

ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Μονοπάτι που οδηγεί προς το Βήμα του Αγίου Παύλου. Διαμορφώθηκε το 2013

 

 ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Το Βήμα Αγίου Παύλου

 

ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Οδός που οδηγεί προς το Αγίασμα του Αγίου Παύλου. Κατασκευάστηκε το 2012

 

 ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Οδός που οδηγεί προς το Αγίασμα του Αγίου Παύλου. Κατασκευάστηκε το 2012

 

 ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Κλίμακα που οδηγεί προς το Αγίασμα του Αγίου Παύλου. Ανακατασκευάστηκε το 2013

 

ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Αναθηματική μαρμάρινη πλάκα εντοιχισμένη στην είσοδο του Αγιάσματος του Αγίου Παύλου. Τοποθετήθηκε το 2013 μετά την εκ βάθρων ανακατασκευή του Αγιάσματος

 

 

Το Αγίασμα του Αγίου Παύλου στο κτήμα της Φ.Α.Α.Θ., το έτος 2008

 

ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Το Αγίασμα του Αγίου Παύλου μετά την εκ βάθρων ανακατασκευή του το 2013

 

ΑΓΙΑΣΜΑ Ι.ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Το εσωτερικό του Αγιάσματος του Αγίου Παύλου μετά την εκ βάθρων ανακατασκευή του το 2013

 

ΑΓΙΑΣΜΑ Ι.ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Το εσωτερικό του Αγιάσματος του Αγίου Παύλου μετά την εκ βάθρων ανακατασκευή του το 2013

 

ΑΓΙΑΣΜΑ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Ο περιβάλλων χώρος του Αγιάσματος του Αγίου Παύλου μετά την εκ βάθρων ανακατασκευή του το 2013

 

  ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Ο περιβάλλων χώρος του Αγιάσματος του Αγίου Παύλου μετά την εκ βάθρων ανακατασκευή του το 2013

 

  ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Φ.Α.Α.Θ.

Πιστοί στο Αγίασμα του Αγίου Παύλου κατά την εορτή του Αγίου στις 29 Ιουνίου 2014

 

ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Φ.Α.Α.Θ.

Η πλατεία μπροστά στο Αγίασμα του Αγίου Παύλου

 

ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Φ.Α.Α.Θ.

Η πλατεία μπροστά στο Αγίασμα του Αγίου Παύλου

 

ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Φ.Α.Α.Θ.

Άποψη του “Ελαιώνα των Μακεδόνων Ποιητών και Λογοτεχνών”. Δημιουργήθηκε το 2013.

 

ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Φ.Α.Α.Θ.

Άποψη του “Ελαιώνα των Μακεδόνων Ποιητών και Λογοτεχνών”. Δημιουργήθηκε το 2013

 

 ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Φ.Α.Α.Θ.

Άποψη του “Ελαιώνα των Μακεδόνων Ποιητών και Λογοτεχνών”. Δημιουργήθηκε το 2013

 

  ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Φ.Α.Α.Θ.

Άποψη της γέφυρας, η οποία κατασκευάστηκε το 2011, στην άκρη του “Ελαιώνα των Μακεδόνων Ποιητών και Λογοτεχνών”

 

ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Φ.Α.Α.Θ.

Βρύση στον δρομίσκο που οδηγεί στον Ι.Ν. Αγίου Παύλου. Κατασκευάστηκε το 2011

 

  

Άποψη του κτήματος της Φ.Α.Α.Θ. στο Δήμο Αγίου Παύλου (2010)

 

Άποψη του κτήματος της Φ.Α.Α.Θ. στο Δήμο Αγίου Παύλου (2014)

 

ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Φ.Α.Α.Θ.

Η θέα προς τον Θερμαϊκό από σημείο του Κτήματος της Φ.Α.Α.Θ. (2014)

 

ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Φ.Α.Α.Θ.

Η θέα προς τον Θερμαϊκό από σημείο του Κτήματος της Φ.Α.Α.Θ. (2014)

 

 

ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Φ.Α.Α.Θ.

Η θέα προς τον Θερμαϊκό από σημείο του Κτήματος της Φ.Α.Α.Θ. (2014)

 

ΚΤΗΜΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Ιούνιος 2014, επί Προεδρίας Θεόδωρου Ι. Δαρδαβέση   ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Φ.Α.Α.Θ.

Banners εκθέσεων έργων τέχνης που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2012 – 2013 στην “Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.”. Τοποθετήθηκαν τον Ιούνιο του 2014

 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Φ.Α.Α.Θ.

Banners εκθέσεων έργων τέχνης που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2012 – 2013 στην “Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.” Τοποθετήθηκαν τον Ιούνιο του 2014

2019-12-18T14:12:50+02:00 Κτήμα Φ.Α.Α.Θ.|
www.revanger.com www.erguvanhaber.com www.erzurumozelders.com www.tekirdagtabldot.com www.gebzesaadet.com www.balikesiryenihaber.com www.ucanbalonmugla.com www.aymaras.com www.buyukorduhaber.com www.ambushm.com www.trabzonpostasi.com www.yalovaradyotv.com www.internetedirne.com www.duzcepark.com www.butuncanakkale.com www.ssgolfhotel.com www.ispartaradyonet.com www.tokathaberi.com www.tokathabersitesi.com www.escortlarrize.net www.sivashbr.net www.sivashaberci.com www.manisaotolastik.com www.yeniyasamgorukle.com www.alanyamado.com www.manavgatx.com

To faath.org.gr χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies μας βοηθούν να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Με την πρόσβαση σας στο faath.org.gr αποδέχεστε την χρήση των cookies σε αυτό. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο