Επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ στην Φ.Α.Α.Θ.

Επαφές και συνεργασία: 2011|