Επίσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Α.Α.Θ. στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη

Επαφές και συνεργασία: 2010|