Συνάντηση του Προέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Α.Α.Θ. με την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ

Επαφές και συνεργασία: 1997|