Αγίας Σοφίας 38 546 22 Θεσσαλονίκη - Tηλ. 2310 220 700, 277 911 - fax. 2310 277 768 |faath@otenet.gr

Κατάλογοι εκθέσεων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΚΕΤΒΕ

Κατάλογος έκθεσης έργων τέχνης μελών του «Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Βορείου Ελλάδος – Σ.Κ.Ε.Τ.Β.Ε.». Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2011.

Τιμή: 10,00€

– Πρόλογοι: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ., Γεώργιος Πολίτης -Πρόεδρος του Σ.Κ.Ε.Τ.Β.Ε., Ξενής Σαχίνης -Καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.

– ISBN: 978-960-86551-5-7

– Αριθμός σελίδων: 84

– Αριθμός φωτογραφιών: 39

Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα βιογραφικά σημειώματα και τη φωτογραφική απεικό­νιση από ένα έργο των 39 καλλιτεχνών μελών του Σ.Κ.Ε.Τ.Β.Ε., που έλαβαν μέρος στην έκθεση, η οποία πραγμα­το­­ποιή­θηκε στην «Αίθουσα Τέχνης της Φ.Α.Α.Θ.» την περίοδο 20 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 2011.

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣΚατάλογος έκθεσης έργων τέχνης μελών της «Ελληνικής Εται­ρείας για τη Σκλή­ρυν­ση κατά Πλάκας – Ε.Ε.Σ.Κ.Π.». Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2011.

Τιμή: 10,00€

– Πρόλογοι: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ., κ. Αθανάσιος, Μητροπολίτης Γέροντας Χαλκηδόνος, κ. Αναστάσιος Ωρολογάς -Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Πρόεδρος Ε.Ε.Σ.Κ.Π.

– ISBN: 978-960-86551-4-0

– Αριθμός σελίδων: 68

– Αριθμός φωτογραφιών: 35

Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα βιογραφικά σημειώματα και φωτο­γραφικές απεικο­νί­σεις έργων έξι (6) καλλιτεχνών μελών της Ε.Ε.Σ.Κ.Π. που έλαβαν μέρος στην έκθεση, η οποία πραγματοποιή­θη­κε στην «Αίθουσα Τέχνης της Φ.Α.Α.Θ.» την περίοδο 8 έως 24 Ιου­νίου 2011. Περιλαμβάνει, επί­σης, κείμενα με σύντομη αναφορά στην ίδρυση και το έρ­γο της Φ.Α.Α.Θ., στην πάθηση της σκλήρυνσης κατά πλάκας και στον τρόπο αντιμετώ­πι­σής της, καθώς και στο έργο της Ε.Ε.Σ.Κ.Π.

 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΚατάλογος έκθεσης χαρτών με θέμα «Η Ελληνική Χαρτο­γραφική Πορεία προς τη Μακεδονία (1871-1912)». Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2011.

Τιμή: 15,00€

Πρόλογος: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ.

Κείμενα: Ευάγγελος Λιβιεράτος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

– Πρόεδρος Εθνικής Χαρτοθήκης

ISBN: 978-960-86551-7-1

Αριθμός σελίδων: 80

Αριθμός φωτογραφιών και χαρτών: 50

Ο κατάλογος περιλαμβάνει αναλυτικό κείμενο του κ. Ε. Λιβιεράτου, Καθηγητή Α.Π.Θ. και απεικονίσεις χαρτών, που αναδεικνύουν το ενδιαφέρον της ελεύθερης Ελλάδος για τον υπόδουλο χώρο της Μακεδονίας μέσω χαρτογραφικών απεικονίσεων. Ο κατάλογος εκδόθηκε στα πλαίσια έκθεσης χαρτών, που οργάνωσε η «Φιλόπτωχος Αδελφότητα Αν­δρών Θεσσαλονίκης» σε συνεργασία με το «Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κλη­ρονομιάς – Εθνική Χαρτοθήκη» στην «Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.», την περίοδο 14 Ο­κτω­­­βρίου έως 9 Νοεμβρίου 2011.     

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ "ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΨΥΧΩΝ"

Κατάλογος Έκθεσης Ζωγραφικής του Ντίνου Γιωτόπουλου με θέμα «Αποτυπώμα­τα Ψυχών». Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2011.

Τιμή: 10,00€

Πρόλογοι: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ., Ξενής Σαχίνης -Καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.

Κριτική: Εύη Μελεζιάδου, Ιστορικός Τέχνης

– Επ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

ISBN: 978-960-86551-8-8

Αριθμός σελίδων: 56

Αριθμός φωτογραφιών: 37

Ο κατάλογος περιλαμβάνει το βιογραφικό σημείωμα, κριτική και φωτογραφίες έρ­γων ζωγραφικής του Ντίνου Γιωτόπουλου, που παρουσιάστηκαν σε έκθεση στην «Αίθου­σα Τέχνης της Φ.Α.Α.Θ.» την περίοδο 15 έως 30 Νοεμβρίου 2011.

 

 

Β.ΡΕΪΣΗ"EPISTROPHY - ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ"Κατάλογος Έκθεσης Ζωγραφικής της Βέτας Ρεΐση με θέμα «epistrophy – διαδρομές ζωής στο χώρο και στο χρόνο». Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2011. 

Τιμή: 10,00€

Πρόλογοι: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ., Βέτα Ρεΐση -ζωγράφος

ISBN: 978-960-9694-00-1

Αριθμός σελίδων: 36

Αριθμός φωτογραφιών: 25

Ο κατάλογος περιλαμβάνει το βιογραφικό σημείωμα και φωτογραφίες έργων ζωγρα­φι­κής της Βέτας Ρεΐση, που παρουσιάστηκαν σε έκθεση στην «Αίθουσα Τέχνης της Φ.Α.Α.Θ.» την περίοδο 5 έως 22 Δεκεμβρίου 2011.

 

 

 

Τ.ΜΠΙΤΣΑΝΗ-ΠΕΤΡΟΥ "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΩΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ"

Κατάλογος έκθεσης ζωγραφικής της Tassas Μπιτσάνη – Πέτρου με τίτλο «Θεσσα­λο­νίκη, Φως Εσπερινόν». Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2012.

Τιμή: 10,00€

Πρόλογοι: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ., Μαρία Οικονόμου -Μουσειολόγος και Επιμελήτρια της Έκθεσης

ISBN: 978-960-9694-02-5

Αριθμός σελίδων: 64

Αριθμός φωτογραφιών: 55

Ο κατάλογος περιλαμβάνει το βιογραφικό σημείωμα της ζωγράφου Τassas Μπιτσά­νη – Πέτρου και φωτογρα­φίες έργων της, που εκτέθηκαν στην «Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.» την περίοδο 8 έως 22 Φεβρουαρίου 2012.

 

 

 

ΜΑΙΡΗ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κατάλογος έκθεσης ζωγραφικής της Μαίρης Κυριαζοπούλου. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2012. 

Τιμή: 10,00€

Πρόλογοι: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ., Έλλη Κοκκίνη

– Καπλάνη -Ιστορικός, Κριτικός Τέχνης

ISBN: 978-960-9694-04-9 Αριθμός σελίδων: 48

Αριθμός φωτογραφιών: 33

Ο κατάλογος περιλαμβάνει το βιογραφικό σημείωμα της ζωγράφου Μαίρης Κυρια­ζο­πούλου, στίχους ποιημά­των και δημοτικών τραγουδιών, καθώς και φωτογραφίες έργων της που εκτέθηκαν στην «Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.» την περίοδο 14 έως 31 Μαρ­τίου 2012.

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΘΕΝΤΩΝ Ι.ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Φ.Α.Α.Θ.

Κατάλογος Έκθεσης Συντηρηθέντων Ιερών Κειμηλίων του Ι. Ναού Αγίου Παύλου της Φ.Α.Α.Θ. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ. και Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, 2012.

Τιμή: 20,00€

Πρόλογοι: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ., Αγαθονίκη Τσιλιπάκου -Διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, Δήμητρα Λαζίδου -Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Υπεύθυνη του Εργαστηρίου Συντήρησης του Μ.Β.Π. και Επιστημονική Υπεύθυνη του Έργου Συντήρησης

ISBN: 978-960-9694-07-0

Αριθμός σελίδων: 188

Αριθμός φωτογραφιών: 186

Αριθμός πινάκων: 11

Αριθμός διαγραμμάτων: 5.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει άρθρο του Δρ. Νίκου Μπονόβα – Αρ­χαιο­λόγου του Μου­σείου Βυζαντινού Πολιτισμού με θέμα «Εικόνες και εκκλησιαστικά αντικείμενα του Ναού του Αγίου Παύλου της Φ.Α.Α.Θ.», άρθρο των Δήμητρα Λαζίδου, Δημητρίου Νικολή και Θεο­δώρας Φαρδύ – Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με θέμα «Η συντήρηση των κειμηλίων» και σημαντικό αριθμό φωτογραφιών των κειμηλίων πριν και μετά τη συντή­ρη­ση. Τα συγκεκριμένα κειμήλια παρουσιάστηκαν στην έκθεση, η οποία πραγματοποιή­θηκε στην «Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.» την περίοδο από 24 Μαΐου έως 9 Ιουνίου 2012.

 

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1878 ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ Κατάλογος έκθεσης χαρτών με θέμα «Η Επανάσταση του 1878 στον Όλυμπο. Χάρτες από τη Συλλογή Ι. Μεγαλόπουλου». Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., Δήμος Κατε­ρί­νης και Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς – Εθνική Χαρτο­θήκη, 2012. 

Τιμή: 15,00€

Πρόλογοι: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ., Ευάγγελος Λιβιεράτος -Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., Πρό­εδρος Εθνικής Χαρτοθήκης, Σάββας Χιονίδης -Δήμαρχος Κατερίνης, Ιωάννης Μεγαλόπουλος -Συλλέκτης Χαρτών

Κείμενα: Ευάγγελος Λιβιεράτος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., Πρόεδρος Εθνι­κής Χαρτοθήκης

ISBN: 978-969-9694-087

Αριθμός σελίδων: 60

Αριθμός φωτογραφιών: 50

Ο κατάλογος περιλαμβάνει κείμενα που αναφέρονται στην Επανάσταση του Ολύ­μπου το 1878, χρονολόγιο 1821-1912, καθώς και φωτογραφίες χαρτών και άλλων τεκμη­ρίων, που παρουσιάστηκαν στην έκθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε την περίοδο από 13 έως 30 Ιουνίου 2012.

 

 

Γ.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ "ΠΑΝΤΩΝ ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ"

Κατάλογος έκθεσης ζωγραφικής του Γιάννη Ζαχαρόπουλου με θέμα «Πάντων μέτρον άνθρωπος». Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2012.

Τιμή: 10,00€

Πρόλογοι: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ., Βλάσης Τσοτσώνης -Ζωγράφος, Αγιογράφος ISBN: 978-960-9694-09-4

Αριθμός σελίδων: 72

Αριθμός φωτογραφιών: 67

Ο κατάλογος περιλαμβάνει το βιογραφικό σημείωμα και φωτογραφίες έργων ζωγρα­φι­κής του Γιάννη Ζαχαρόπουλου, που παρουσιάστηκαν στην «Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.» την περίοδο 4 έως 14 Σεπτεμβρίου 2012.

 

 

 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΦΡ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ "ΠΟΛΕΜΟΙ"

Κατάλογος Αναδρομικής Έκθεσης (1981-2012) της Αφροδίτης Καραμανλή. Πορτραίτα – Κατασκευές – Έργα ζωγραφικής με θέμα «Πόλεμοι». Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2012.

Τιμή: 10,00€

Πρόλογοι: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ., Ξενής Σαχίνης -Καθηγητής Χαρακτικής Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ., Έλλη Καπλάνη – Κοκκίνη -Ιστορικός, Κριτικός τέχνης

ISBN: 978-960-9694-10-0

Αριθμός σελίδων: 52

Αριθμός φωτογραφιών: 36

Ο κατάλογος περιλαμβάνει το βιογραφικό σημείωμα και φωτογραφίες έργων της Αφρο­­δίτης Καραμανλή, που παρουσιάστηκαν στην «Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.» την πε­ρίο­δο 17 έως 28 Σεπτεμβρίου 2012.

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΑΡΣΗΣ ΤΖΕΝΑΝΙΔΟΥ "ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Κατάλογος έκθεσης ζωγραφικής της Ταρσής Τζενανίδου με θέμα «Τα κάστρα της Θεσσαλονίκης». Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2012.

Τιμή: 10,00€

Πρόλογοι: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ., Ξενής Σαχίνης -Καθηγητής Χαρακτικής Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.

Κριτική: Γιάννης Βράνος

ISBN: 978-960-9694-12-4 Αριθμός σελίδων: 48

Αριθμός φωτογραφιών: 35

Ο κατάλογος περιλαμβάνει βιογραφικό σημείωμα, εισαγωγή και φωτογραφίες έργων ζωγραφικής της Ταρσής Τζενανίδου, που παρουσιάστηκαν στην «Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.» την περίοδο 21 Νοεμβρίου έως 7 Δεκεμβρίου 2012.

 

 

ΣΚΕΤΒΕ "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"

Κατάλογος έκθεσης έργων τέχνης μελών του «Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Βορείου Ελλάδος – Σ.Κ.Ε.Τ.Β.Ε.» με θέμα «Θεσσαλονίκη». Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2012.

Τιμή: 10,00€

Πρόλογοι: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ., Γεώργιος Πολίτης -Πρόεδρος του Σ.Κ.Ε.Τ.Β.Ε.

ISBN: 978-960-9694-15-5

Αριθμός σελίδων: 68

Αριθμός φωτογραφιών: 41

Ο κατάλογος περιλαμβάνει φωτογραφική απεικόνιση από ένα έργο των 39 καλλι­τε­χνών μελών του Σ.Κ.Ε.Τ.Β.Ε. που έλαβαν μέρος στην έκθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην «Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.» την περίοδο από 12 έως 22 Δεκεμβρίου 2012. Περιλαμ­βά­νει, επίσης, 14 ποιή­ματα μελών της «Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος».

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΗ ΜΑΓΙΚΗ, ΠΟΛΗ ΟΝΕΙΡΕΜΕΝΗ" Κατάλογος έκθεσης χαρακτικής μαθητών του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου Πα­νε­πιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Θεσσαλονίκη, πόλη μαγική, πόλη ονειρε­μένη». Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2013.  Τιμή: 10,00€

Πρόλογοι: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ., Ξενής Σαχίνης -Καθηγητής Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ., Κωνσταντίνος Κουκουλάς -Διευθυντής του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Βούλα Λιόλιου -Καθηγήτρια Εικαστικών του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ISBN: 978-960-9694-16-2

Αριθμός σελίδων: 80

Αριθμός φωτογραφιών: 57

Ο κατάλογος περιλαμβάνει φωτογραφίες έργων χαρακτικής μαθητών του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκτέθηκαν στην «Αί­θου­σα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.» την περίοδο 10 έως 23 Ιανουαρίου 2013.

 

 

"ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ"

Κατάλογος έκθεσης ζωγραφικής – γλυπτικής των Ελπίδας Καλογερίδου, Εύης Κυρμακίδου, Κατερίνας Μπουρατζή και Σταυρούλας Χρυσοπουλίδου με θέμα «Άν­θρω­πος και φύση». Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2013.

Τιμή: 10,00€

Πρόλογοι: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ., Ξενής Σαχίνης -Καθηγητής Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.

ISBN: 978-960-9694-17-9

Αριθμός σελίδων: 44

Αριθμός φωτογραφιών: 38

Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα βιογραφικά σημειώματα των αποφοίτων της Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας: Ελπίδας Καλογερίδου, Εύης Κυρμακίδου, Κατερίνας Μπουρατζή και Σταυρούλας Χρυσοπουλίδου και φωτογρα­φίες έργων τους, που εκτέθηκαν στην «Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.» την περίοδο 29 Ιανουα­ρίου έως 15 Φεβρου­αρίου 2013.  

 

  

ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ "ΑΚΟΥΑΡΕΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" Κατάλογος έκθεσης ζωγραφικής του Κώστα Γούναρη με θέμα «Ακουαρέλες από την άνω πόλη της Θεσσαλονίκης». Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2013. 

Τιμή: 10,00€

Πρόλογος: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης, Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ.

Κείμενα: Γιάννα Κ. Γούναρη «Η Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης», Ντίνος Χριστιανόπουλος «Η Άνω Πόλη του Κώστα Γούναρη»

ISBN: 978-960-9694-18-6

Αριθμός σελίδων: 44

Αριθμός φωτογραφιών: 28

Ο κατάλογος περιλαμβάνει το βιογραφικό του ζωγράφου Κώστα Γούναρη και φωτογραφίες έργων του, που εκτέθηκαν στην «Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.» την περίοδο 21 Φεβρουαρίου έως 15 Μαρτίου 2013.

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ψ.Ν.Θ.

Κατάλογος έκθεσης ζωγραφικής των Καλλιτεχνικών Εργα­στηρίων του Ψυχιατρι­κού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2013. 

Τιμή: 10,00€

Πρόλογοι: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ., Γεώργιος Καλτσίδης -Διοικητής του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσα­λο­νίκης, Απόστολος Αηδονόπουλος, Ψυχίατρος -Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Διευθυντής Μονάδας Επανένταξης του Ψ.Ν.Θ., Στέλιος Χατζηγεωργιάδης -Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κοι­νωνικού Συνεται­ρι­σμού Περιορισμένης Ευθύνης του Ψ.Ν.Θ., Σώτος Ζαχαριάδης -Ζωγράφος, Δάσκαλος του Εργα­στηρίου Ζωγραφι­κής του Ψ.Ν.Θ., Έλλη Καπλάνη – Κοκκίνη -Ιστορικός – Κριτικός Τέ­χνης, Προϊσταμένη Τμή­ματος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Εικαστικών Τεχνών Βαφο­πούλειου Πνευματικού Ιδρύματος.

ISBN: 978-969-9694-21-6

Αριθμός σελίδων: 58

Αριθμός φωτογραφιών: 40

Ο κατάλογος περιλαμβάνει φωτογραφίες έργων, που εκτέθηκαν στην «Αίθουσα Τέ­χνης Φ.Α.Α.Θ.» την περίοδο 20 Μαρτίου έως 5 Απριλίου 2013.

 

 

ΕΛΕΝΑ ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ "ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΙ" Κατάλογος έκθεσης ζωγραφικής της Έλενας Δημηροπούλου με θέμα «Πρόσωπα και Ουρανοί». Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2013.

Τιμή: 10,00€

Πρόλογος: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης, Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ.

Κείμενα: Mathilde Mericer, Εικαστικός – Ιστορικός Τέχνης: «Κριτική για το έργο της Έλενας Δημηροπούλου»

ISBN: 978-960-9694-22-3

Αριθμός σελίδων: 36

Αριθμός φωτογραφιών: 29

Ο κατάλογος περιλαμβάνει το βιογραφικό σημείωμα της ζωγράφου Έλενας Δημηρο­πού­λου και φωτογρα­φίες έργων, που εκτέθηκαν στην «Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.» την περίοδο 9 έως 25 Απρι­λίου 2013.

 

 

ΒΕΝΕΤΙΑ ΓΑΖΙΛΑ "Ο ΘΕΑΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ" Κατάλογος έκθεσης Trash-Trace Art/Σκουπίδια–Ίχνη της Βε­νε­τίας Γαζίλα με θέμα «Ο θεατής και η εικόνα». Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2013.

Τιμή: 10,00€ Πρόλογοι: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ., Έλλη Τρίμη -Ζωγράφος, τ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. και Ευρωπαϊκού Πανεπι­στη­μίου Κύπρου

ISBN: 978-960-9694-23-0 Αριθμός σελίδων: 56 Αριθμός φωτογραφιών: 31

 

 

Ο κατάλογος περιλαμβάνει βιογραφικό και εισαγωγικό σημείωμα της ζωγράφου Βε­νετίας Γαζίλα, ανάλυση του έργου «Μια εικόνα 75 τίτλοι, εβδομήντα πέντε έργα τέχνης», αναγραφές επί των έργων με αύξοντες αριθμούς 0, 7, 9, 10, 11 και 29 και φωτογραφίες έργων, που εκτέ­θηκαν στην «Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.» την περίοδο 8-24 Μαΐου 2013.

 

 

CLARA FANTINI "ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ ΚΑΙ ΟΥΔΕΝ ΜΕΝΕΙ"Κατάλογος έκθεσης ζωγραφικής της Clara Fantini με θέμα «Τα πάντα ρει και ουδέν μέ­νει (Ηράκλειτος), Tutto scorre, niente sta fermo (Eraclito)». Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2013.

Τιμή: 10,00€

Πρόλογοι: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ., Λεόντιος Πετμεζάς -Θεωρητικός – Ιστορικός Τέχνης, Maria Rosa Girace -πρ. Μορφωτικός Ακόλουθος του Ιταλικού Μορφωτι­κού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης

ISBN: 978-960-9694-25-4

Αριθμός σελίδων: 100

Αριθμός φωτογραφιών: 91

Ο κατάλογος περιλαμβάνει βιογραφικό σημείωμα της ζωγράφου Clara Fantini στην ελληνική και ιτα­λική γλώσσα, περιγραφές των έργων «Insieme» (Μαζί) και «Noi» (Εμείς) και φωτο­γρα­φίες των έργων, που εκτέθηκαν στην «Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.» την περίοδο 28 Μαΐου έως 11 Ιουνίου 2013.

 

 

ΚΟΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΖΙΤΖΗ "ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ" Κατάλογος έκθεσης ζωγραφικής της Κοραλίας Παπαθανασοπούλου – Τζιτζή με θέ­μα «Τέχνη ως την αιωνιότητα (2009-2013)». Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2013.

Τιμή: 10,00€

Πρόλογος: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ.

Κείμενο: Δημήτρης Παντελίδης, Αναλυτής τέχνης. «Κριτική για το έργο της Κοραλίας Παπαθανασοπούλου – Τζιτζή».

ISBN: 978-960-9694-26-1

Αριθμός σελίδων: 44

Αριθμός φωτογραφιών: 27

Ο κατάλογος περιλαμβάνει βιογραφικό, εισαγωγικό σημείωμα της ζωγράφου Κορα­λίας Παπαθανασοπούλου – Τζιτζή και φω­το­γρα­φίες των έργων, που εκτέθηκαν στην «Αί­θου­σα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.» την περίοδο 14 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2013.

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ ΜΑΝΟΥΣΗ Κατάλογος έκθεσης ζωγραφικής της Ιουλίας Μανούση. Θεσσα­λονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2012.

Τιμή: 10,00€

Πρόλογος: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ.

Κείμενο: Ευθυμία Γεωργιάδου – Κούντουρα, Ιστορικός Τέχνης. «Το πολυμίλητο χρώμα της Ιουλίας Μανούση».

ISBN: 978-960-9694-27-8

Αριθμός σελίδων: 72

Αριθμός φωτογραφιών: 46

Ο κατάλογος περιλαμβάνει βιογραφικό, εισαγωγικό σημείωμα και δύο ποιήματα της ζω­γράφου Ιουλίας Μανούση, καθώς και φωτογραφίες έργων, που εκτέθηκαν στην «Αί­θου­σα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.» την περίοδο 11-27 Σεπτεμ­βρίου 2013.

 

 

 

ΣΩΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ "ΙΕΡΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ" Κατάλογος έκθεσης ζωγραφικής του Σώτου Ζαχαριάδη με θέμα «Ιερά Πορτραίτα». Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2013. 

Τιμή: 10,00€

Πρόλογος: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης, Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ.

Κείμενο: Αρχιμ. Δρ. Παντελεήμων Τσορμπατζόγλου, Βυζαντινολόγος, Πρόεδρος της Παμ­μα­κεδονικής Ευρώπης

ISBN: 978-960-9694-28-5

Αριθμός σελίδων: 76

Αριθμός φωτογραφιών: 55

Ο κατάλογος περιλαμβάνει βιογραφικό σημείωμα του ζωγράφου Σώτου Ζαχαριάδη και φωτογραφίες έργων, που εκτέθηκαν στην «Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.» την περίοδο 1 έως 17 Οκτωβρίου 2013.

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΛΕΡΑ "ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ" Κατάλογος έκθεσης ζωγραφικής της Κωνσταντίνας Βαλερά με θέμα «Ανυπότα­κτες μαρτυρίες». Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2013.

Τιμή: 10,00€

Πρόλογοι: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ., Βάνα Μπαζιωτοπούλου -Φιλόλογος

ISBN: 978-960-9694-29-2

Αριθμός σελίδων: 56

Αριθμός φωτογραφιών: 41

Ο κατάλογος περιλαμβάνει βιογραφικό και εισαγωγικό σημείωμα για την έκθεση της ζω­γράφου Κωνσταντίνας Βαλερά, καθώς και φωτογραφίες έργων, που εκτέθηκαν στην «Αί­θου­σα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.» την περίοδο 21 Οκτωβρίου έως 6 Νοεμβρίου 2013.

 

 

 

ΒΑΛΙΑ ΔΑΒΡΑΔΟΥ "ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (1996-2013)" Κατάλογος αναδρομικής έκθεσης ζωγραφικής της Βάλιας Δαβράδου με θέμα «Συνθέσεις (1996-2013). Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2013.

Τιμή: 10,00€

Πρόλογοι: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ., Βαγγέλης Δημητρέας -Ζωγράφος, πρ. Καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.

ISBN: 978-960-9694-30-8 Αριθμός σελίδων: 52 Αριθμός φωτογραφιών: 38

Ο κατάλογος περιλαμβάνει βιογραφικό, εισαγωγικό σημείωμα της ζωγράφου Βάλιας Δαβράδου και φω­το­γραφίες έργων, που εκτέθηκαν στην «Αίθουσα Τέ­χνης Φ.Α.Α.Θ.» την περίοδο 8 έως 22 Νοεμβρίου 2013.

 

 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΥ "ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΓΙΚΟ ΡΕΑΛΙΣΜΟ" Κατάλογος έκθεσης ζωγραφικής του Γιάννη Νίκου με θέμα «Εικόνες από τον Μαγι­κό Ρεαλισμό». Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2013. 

Τιμή: 10,00€

Πρόλογος: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης, Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ.

Κείμενο: Ροδόλφος Μαρώνης, Δημοσιογράφος, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οπτικοακουστι­κών Μέσων

ISBN: 978-960-9694-31-5

Αριθμός σελίδων: 60

Αριθμός φωτογραφιών: 29

Ο κατάλογος περιλαμβάνει βιογραφικό, λίγα λόγια για το έργο του ζωγράφου Γιάννη Νίκου και φω­τογραφίες έργων, που εκτέθηκαν στην «Αίθουσα Τέ­χνης Φ.Α.Α.Θ.» την περίοδο 4-20 Δεκεμβρίου 2013.

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ Κατάλογος έκθεσης έργων τέχνης μελών του Συλλόγου Παρκινσονικών Βορείου Ελλάδος. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2014. 

Τιμή: 10,00€

– Πρόλογοι: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ., Ιωάννης Κανονίδης -Πρόεδρος του Συλλόγου Παρκινσονικών Βορείου Ελλάδος, Σεβαστή Μποσταντζοπούλου-Καμπούρογλου -Καθηγήτρια Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ, Ζωή Κατσαρού -Νευρολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Μαίρη Λεριά -Ζωγράφος, Τηλεπαρουσιάστρια, Ραδιοφωνική παραγωγός

ISBN: 978-960-9694-32-2

Αριθμός σελίδων: 72

Αριθμός φωτογραφιών: 39

Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα βιογραφικά σημειώματα και τη φωτογραφική απεικό­νι­ση των έργων των μελών του Συλλόγου Παρκινσονικών Βορείου Ελλάδος, που έλαβαν μέρος στην έκθεση, η οποία πραγμα­το­­ποιή­θηκε στην «Αίθουσα Τέχνης της Φ.Α.Α.Θ.» την περίοδο 21 Φεβρουαρίου έως 14 Μαρτίου 2014.

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΒΙΟΣ" Κατάλογος Έκθεσης Τεκμηρίων με θέμα “Θεσσαλονικέων Βίος: προβολές στο παρελθόν της πόλης από το ιστορικό κοιμητήριο της Ευαγγελίστριας”. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2014. 

Τιμή: 10,00€

– Πρόλογοι: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ., Γρηγόριος Τ. Σταμκόπουλος -Καθηγητής Α.Ε.Α.Θ. και Πρόεδρος Α.Ε.Α.Θ., Ουρανία Δ. Καλογερίδου -Δρ.Φιλοσοφίας

ISBN: 978-960-9694-35-3

Αριθμός σελίδων: 128

Αριθμός φωτογραφιών: 99

Ο κατάλογος αποτελεί προσπάθεια ανάδειξης της σημασίας του νεκροταφείου για τη νεότερη ιστορία της πόλης. Η έκθεση που πραγματοποιήθηκε στην “Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.” την περίοδο 18 Μαρτίου έως 16 Απριλίου 2014.

 


Κατάλογος έκθεσης χαρακτικών μελών της “Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών” RESCUE. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2014

Τιμή: 10,00€

– Πρόλογοι: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ., Νίκος Σταυρακαντωνάκης -Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών

ISBN: 978-960-9694-38-4

Αριθμός σελίδων: 56

Αριθμός φωτογραφιών: 23

Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα βιογραφικά σημειώματα και τη φωτογραφική απεικό­νι­ση έργων των μελών της “Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών”, που έλαβαν μέρος στην έκθεση, η οποία πραγμα­το­­ποιή­θηκε στην «Αίθουσα Τέχνης της Φ.Α.Α.Θ.» την περίοδο 1 έως 15 Οκτωβρίου 2014.

 

 

Κατάλογος έκθεσης κειμηλίων με θέμα “Άρματα και φορεσιές των Ελλήνων κατά τον 19ο αιώνα”. Συλλογές Α.Σουλιώτη, Α. Αντώτσιου, Α. Σπύρου. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2015

Τιμή: 10,00€

– Πρόλογοι: Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης -Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ., Θεοδώρα Λειψιστινού -Φιλόλογος, Αντώνιος Σουλιώτης, Άντυ Αντώτσιου, Αθανάσιος Σπύρου -Συλλέκτες

ISBN: 978-960-9694-40-7

Αριθμός σελίδων: 84

Αριθμός φωτογραφιών: 132

Ο κατάλογος περιλαμβάνει ιστορικά αντικείμενα τα οποία συγκεντρώθηκαν μετά από πολυετή αναζήτηση και συλλεκτική προσπάθεια των τριών συλλεκτών. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στην «Αίθουσα Τέχνης της Φ.Α.Α.Θ.» την περίοδο 23 Μαρτίου έως 30 Απριλίου.

 

 

Κατάλογος έκθεσης υδατογραφιών των Janine Gallizia, Zhou Tianya, George Politis, Andy Wood. Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ., 2015

Τιμή: 10,00€

Αριθμός σελίδων: 44

Αριθμός φωτογραφιών: 34

Ο κατάλογος περιλαμβάνει έργα από την ομαδική έκθεση υδατογραφίας των καταξιωμένων καλλιτεχνών Janine Gallizia, Zhou Tianya, George Politis και Andy Wood. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στην “Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.” την περίοδο 12 έως 28 Νοεμβρίου.

 

www.revanger.com www.erguvanhaber.com www.erzurumozelders.com www.tekirdagtabldot.com www.gebzesaadet.com www.balikesiryenihaber.com www.ucanbalonmugla.com www.aymaras.com www.buyukorduhaber.com www.ambushm.com www.trabzonpostasi.com www.yalovaradyotv.com www.internetedirne.com www.duzcepark.com www.butuncanakkale.com www.ssgolfhotel.com www.ispartaradyonet.com www.tokathaberi.com www.tokathabersitesi.com www.escortlarrize.net www.sivashbr.net www.sivashaberci.com www.manisaotolastik.com www.yeniyasamgorukle.com www.alanyamado.com www.manavgatx.com

To faath.org.gr χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies μας βοηθούν να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Με την πρόσβαση σας στο faath.org.gr αποδέχεστε την χρήση των cookies σε αυτό. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο