Ιατροκοινωνικό και Φιλανθρωπικό Έργο

Ιατροκοινωνικό και Φιλανθρωπικό Έργο Φ.Α.Α.Θ.: 2016

ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ Φ.Α.Α.Θ.

ΕΤΟΣ 2016

Α. Β Ο Η Θ Η Μ Α Τ Α

 Τακτικά βοηθήματα

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης κατά το 2016 παρείχε τακτική οικονομική ενίσχυση σε τριάντα (30) αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας συνολικού ύψους 7.430,00€.

Έκτακτα βοηθήματα

 Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η  Δεκεμβρίου 2016 παρείχε σε εξήντα τέσσερα (64) άτομα χρήζοντα άμεσης βοήθειας έκτακτη οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους 9.650,50€.

 

Β. Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ε Σ   Σ Ε   Σ Π Ο Υ Δ Α Σ Τ Ε Σ

 Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης κατά το έτος 2016 παρείχε οικονομική στήριξη σε δεκαέξι (16) νέους ανθρώπους προς ολοκλήρωση των σπουδών τους συνολικού ύψους 10.896,96€.

 • Constantin Kubanangidi Musungayi, Απόκτηση Ειδικότητας στη Γυναικολογία -Μαιευτική
 • Gusin Mihail, Μεταπτυχιακό στο Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ.
 • Kamanya Emmanouil, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ.
 • Nabaguzi Katerina, Σπουδές στην Νέα Ελληνική Γλώσσα, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.
 • Βαρέλη Ελπίδα, Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ.
 • Γήσης Αλέξανδρος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ.
 • Γιαμούκης Πέτρος, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.
 • Κόκορη Αναστασία, Μεταπτυχιακό, Science Communications (Δουβλίνο)
 • Κυρίδου Αννέτα, Μαθήτρια Γ΄ Λυκείου
 • Λουκατάρης Θεόδωρος, Μαθητής Α΄ Γυμνασίου
 • Πολύζος Αχιλλέας, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.
 • Πρίφτης Δημήτριος, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
 • Πύλης Κοσμάς, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.
 • Τζουμέρκας Νικόλαος, Byzantine Studies, Royal Holloway, University of London
 • Φιλιμίδου Ιωάννα, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
 • Φώτης Χρήστος, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.

Επιπλέον, η Αδελφότητα επιβράβευσε με το ποσό των 250,00€ τέσσερις (4) φοιτητές του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του ΠΑ.ΜΑΚ. (Α΄ Βραβείο Διαγωνισμού Μουσικής Δωματίου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).

 • Δημοπούλου Αναστασία – Άρτεμις
 • Ζαγοριανού Φαίδρα
 • Σγουροπούλου Σταματία
 • Σύμκο Τζων Φρανκ Ιωάννης

 

Γ. Δ Ω Ρ Ε Α Ν   Δ Ι Α Θ Ε Σ Η   Σ Τ Ε Γ Η Σ   Σ Ε   Σ Π Ο Υ Δ Α Σ Τ Ε Σ

 Κατά το έτος 2016, η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης προσέφερε δωρεάν στέγη σε εννέα (9) σπουδαστές διαφόρων Σχολών και εκπαιδευτικών βαθμίδων στη Φοιτητική Εστία της Φ.Α.Α.Θ. (Στ. Κυριακίδη 25, Σαράντα Εκκλησιές).

 • Καβουρά Διονυσία, Σπουδές Προσχολικής Αγωγής, Βρεφονηπιοκόμος, ΙΕΚ
 • Κιουμουρτζή Χρύσα, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.
 • Κιουμουρτζή Παναγιώτα, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ.
 • Ντούση Μαρία, Τμήμα Ψυχολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.
 • Δελέγκος Ιωάννης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ.
 • Γανοπούλου Καλλιόπη, Τμήμα Κινηματογράφου, Σχολή Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.
 • Γκίνη Ελένη, Μεταπτυχιακό, Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ.
 • Μαντόπουλος Κωνσταντίνος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
 • Μαντοπούλου Ιωάννα, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

 

Δ. Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Η   Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ω Ν, Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν   Κ Α Ι   Α Λ Λ Ω Ν   Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν   Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν

 Οικονομική ενίσχυση

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016, παρείχε οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους 2.080,00€ σε εννέα (9) νομικά πρόσωπα.

Ενίσχυση σε είδος

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, κατά το 2016, παρείχε ενίσχυση σε είδος συνολικού ύψους 2.556,16€ σε πέντε (5) ιδρύματα, σωματεία και φορείς.   

 

Ε. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Η   Π Α Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Ε Ι Ω Ν,  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Ν,  

Ι Ε Ρ Ω Ν   Ν Α Ω Ν

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016, παρείχε οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους 18.362,00€  σε Πατριαρχεία, Μητροπόλεις και Ιερούς Ναούς.

 

 ΣΤ. Υ Π Ν Ω Τ Η Ρ Ι Ο   Α Σ Τ Ε Γ Ω Ν

Το Υπνωτήριο αστέγων, συνεχίζει να φιλοξενείται από τον Ιούλιο του 2013 σε κτίριο ιδιοκτησίας της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης επί της οδού Ανδρέου Γεωργίου 13. Κατά τη διάρκεια του 2016, η ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας του, ανήκε στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση “Άρσις”, από κοινού με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του προγράμματος “Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης”. Πρόκειται για τον μοναδικό ξενώνα φιλοξενίας αστέγων στο Δήμο, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα διαμονής σε ενήλικες, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας και θρησκευτικών πεποιθήσεων. Η δομή συνεχίζει να προσφέρει προσωρινή στέγαση και πολύπλευρη υποστήριξη με σκοπό να καλύψει το σύνολο των αναγκών των αστέγων όπως:

 • σίτιση, ένδυση, υπόδηση
 • δυνατότητα χρήσης λουτρών, πλυντηρίων
 • ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 • ιατροφαρμακευτική φροντίδα
 • επιμορφωτικά σεμινάρια
 • πρόσβαση στο διαδίκτυο (wi-fi) κ.ά.

Το γενικό σύνολο των ατόμων που επισκέφτηκαν και επωφελήθηκαν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Δομής του Υπνωτηρίου από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016 ανήλθε σε διακόσιους δέκα οκτώ (218) δικαιούχους, εκ των οποίων εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) άνδρες και  σαράντα (40) γυναίκες.

Το σύνολο των ατόμων που προήλθαν από άλλες χώρες ήταν εξήντα ένα (61), εκ των οποίων πενήντα οκτώ (58) άνδρες και τρεις (3) γυναίκες. Οι άνθρωποι αυτοί προήλθαν κυρίως από χώρες όπως η Συρία, το Αφγανιστάν, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Αλβανία και το Πακιστάν.

Παράλληλα, κατά την περίοδο αυτή, φιλοξενήθηκαν άτομα τα οποία ήταν ταυτόχρονα χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών και αλκοόλ, και ανήλθαν συνολικά στα σαράντα (40), τριάντα οκτώ (38) άνδρες και δύο (2) γυναίκες. Από αυτούς, τα τριάντα (30) ήταν ήδη σε κάποιο πρόγραμμα απεξάρτησης, ενώ τα (10) εξ αυτών στηρίχθηκαν από την κοινωνική υπηρεσία για την ένταξή τους σε πρόγραμμα απεξάρτησης, με την πολύτιμη βοήθεια του ΟΚΑΝΑ, που στελεχώνει τη Δομή του Υπνωτηρίου, με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων αυτών, σε θέματα απεξάρτησης.

Τα άτομα που είχαν κάποια ψυχοπαθολογία και επωφελήθηκαν από τη Δομή ανήλθαν σε δέκα (10), εκ των οποίων τα εννέα (9) είχαν διαγνωσμένη ψύχωση και βρίσκονταν υπό φαρμακευτική αγωγή, ενώ ένα (1) βάσει εκτίμησης της κοινωνικής υπηρεσίας, παραπέμφθηκε για ψυχιατρική φροντίδα και είχε την κατάλληλη στήριξη.

Το σύνολο των ατόμων που αποχώρησαν από τον ξενώνα ανήλθε σε εκατόν σαράντα δύο (142).

Το σύνολο των ατόμων που αποχώρησαν λόγω εύρεσης εργασίας και κατοικίας ανήλθε σε δέκα οκτώ (18).

Το σύνολο των ατόμων που αποχώρησαν λόγω λήψης συντάξεων ή/και επιδόματος ανήλθε σε δέκα τρία (13).

Το σύνολο των ατόμων που αποχώρησαν λόγω επιστροφής τους στο συγγενικό περιβάλλον ανήλθε σε τρία (3).

Το σύνολο των ατόμων που αποχώρησαν λόγω επιστροφής στην χώρα τους ή διαμονής σε άλλη χώρα ανήλθε σε δύο (2).

Το σύνολο των ατόμων που αποχώρησαν οικειοθελώς ανήλθε σε πενήντα εννέα (59), εκείνων που αποχώρησαν λόγω συμπλήρωσης εξάμηνης παραμονής είτε λόγω παραβίασης κανονισμού, όπως ορίζει το πλαίσιο λειτουργίας, με ολοκληρωμένη στήριξη της κοινωνικής υπηρεσίας για θέματα κοινωνικής επανένταξης ανήλθε σε σαράντα επτά (47) και εκείνων στους οποίους έγινε έκτακτη εισαγωγή λόγω ψύχους ανήλθε σε εξήντα τρεις (63).

 

 

To faath.org.gr χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies μας βοηθούν να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Με την πρόσβαση σας στο faath.org.gr αποδέχεστε την χρήση των cookies σε αυτό. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο