ΣΤΟΝ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. (ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 38)

Η “Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ. κατασκευάστηκε σε σχέδια και υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Νικολάου Σγουρού κατά την περίοδο 2010-2011, επί προεδρίας Θ.Ι.Δαρδαβέση.  Τα εγκαίνια της “Αίθουσας Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.” πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 20 Μαΐου 2011, ώρα 20:00

Η είσοδος της “Αίθουσας Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.”

Η είσοδος της “Αίθουσας Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.”

Η είσοδος της “Αίθουσας Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.”

Η “Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.”

Η “Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.”

Η “Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.”

Η “Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.”

Η “Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.”

Η “Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.”

Η “Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.”

Η “Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.”

Η “Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.”