Ξενάγηση μελών του Συνδέσμου Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Φ.Α.Α.Θ._3 Φεβρουαρίου 2017

Επαφές έτους 2017, Επαφές και συνεργασία με προσωπικότητες και Φορείς|