ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΟΥΧΟΣ, 40 χρόνια … δρόμος

Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017, Κτήμα Φ.Α.Α.Θ.

Πρόσκληση 01  02  Πρόγραμμα  03