ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΑΣΣΑ ΣΤΟΝ ΙΝΔΙΚΟ ΚΑΥΚΑΣΟ

Διάρκεια έκθεσης: 13  Οκτωβρίου –  24  Οκτωβρίου  2017
Εγκαίνια  έκθεσης:  Παρασκευή  13  Οκτωβρίου  2017,  ώρα  19:30 

Φωτογράφος: Α. Σούπαρης

Ομιλητής:

Αθανάσιος  Λερούνης,  επικεφαλής  των Ελλήνων  Εθελοντών

στο  Β.Δ.  Πακιστάν  στη φυλή  των  Καλλάσσα

 

Xαιρετίζει:

Ηλίας  Κουτσούκος, Πρόεδρος  της  Εταιρείας  Λογοτεχνών  Θεσσαλονίκης


Παράλληλη εκδήλωση:

Ομιλία  του  Δημήτρη  Κωστόπουλου, επ. εφέτη  Διοικητικής  Δικαιοσύνης,  με  θέμα: «Τα  οικονομικά  του  Μεγάλου  Αλεξάνδρου» Τετάρτη  18  Οκτωβρίου  2017,  ώρα  19:30

Πρόσκληση