ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ. 2013

    "ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ" ΤΗΣ ΑΔ.ΙΣΜΥΡΛΙΑΔΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ (Επιμ.)

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ. ΙΣΤΟΡΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ. 18ος – αρχές 20ου αιώνα της ΑΔΕΛΑΪΔΟΣ ΙΣΜΥΡΛΙΑΔΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Φ.Α.Α.Θ. 2013

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ του ΑΝΤ.Α. Ν. ΤΑΧΙΑΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Φ.Α.Α.Θ. 2013