ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη: Φ.Α.Α.Θ. 2012

    "ΒΛΑΧΟΙ"

Μ.Γ.ΤΡΙΤΟΣ

ΒΛΑΧΟΙ – ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Φ.Α.Α.Θ., 2012

"ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ"

Κ.ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΗΣ και συν.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ – ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΣΤΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Φ.Α.Α.Θ., 2012

 

  ΙΩΑΚΕΙΜ Γ΄ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ

Θ.Ι.ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ (Επιμ.)

ΙΩΑΚΕΙΜ Γ΄Ο ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ. Ο ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Φ.Α.Α.Θ., 2012

– Διατίθεται από τα Γραφεία Διοίκησης της Φ.Α.Α.Θ.-