ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

“Ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΣΕ 26 ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ”

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017, Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.

Διάρκεια έκθεσης: 4 – 11 Οκτωβρίου 2017

Πρόσκληση